Psykolog Maryam Testmann – Gentofte og Kgs. Lyngby

Behandlingsområder - børn og unge

Jeg har stor erfaring og ekspertise indenfor behandling af børn og unge. De områder jeg kan hjælpe dig og din familie med, kan du læse mere om nedenfor.

Børn og unge
Rådgivning og familiebehandling

Rådgivning og familiebehandling

Jeg tilbyder rådgivning og behandling til familier, som har børn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder, såsom ADHD, autisme, angst, sociale problemer, osv. 

Jeg har fokus på jeres familiehistorik og særlige begivenheder, der kan have haft betydning for jeres nuværende situation og familiedynamik. Jeg er tilknytningsorienteret og arbejder på at forstærke tilknytningen mellem forældre og børn. Jeg tror på at en god og sund tilknytning forbedrer mange psykiske og sociale vanskeligheder.  

I et familiebehandlingsforløb er det både forældre og børn der er i fokus. Forældrene kan være med til at støtte deres barn i at tage de nødvendige skridt til nye ændringer.

I behandlingen hos mig får I ideer og forslag til hvordan I mellem sessionerne kan øve jer på at skabe positive forandringer.

Et af de områder jeg bl.a. hjælper med, er skærmforbrug hos børn og unge.
Læs mere her:

Børn og unge med angst - Symptomer og behandling

Angst og bekymringstanker hos børn og unge

Angst kan have mange forskellige fremtrædener og årsager. Jeg har bl.a. gode erfaringer med behandling af eksamensangst, klaustrofobi, socialangst, sygdomsangst, mm.

Klik her for at læse mere:

Børn og unge med selvværds- og selvtillidsproblemer

Selvværdsproblemer hos børn og unge

Mange børn og unge kæmper til tider med selvværdsproblemer, som de har brug for hjælp til. Det kan skyldes deres oplevelser af f.eks. sociale relationer eller eksponering i de sociale medier, osv.

Det har jeg stor erfaring med og kan hjælpe med.

Læs mere her

Depression hos børn og unge

Depression hos børn og unge

Depression kan handle om mange ting og kan være langvarig eller have stået på i kortere perioder. Livskriser eller stress kan forårsage depression. Via terapeutiske og støttende samtaler kan jeg hjælpe dig og dit barn med at takle en depression.

Svære samtaler med børn​

Svære samtaler med børn

Der er nogen samtaler med børn, der kan være sværere end andre, f.eks. at tale med dem om familiehemmeligheder, konflikter, og tabuer, som på et tidspunkt skal fortælles til børnene.

Jeg kan rådgive om, hvordan I kan have sådanne samtaler med børnene på bedst mulige måder.

Livskriser​

Livskriser

Sygdom, dødsfald, skilsmisse, tab osv. kan være begivenheder i livet, som sætter sine spor. Jeg kan hjælpe jer med at komme igennem svære kriser via terapeutiske samtaler.

Behandling af børn og unge, som har været udsat for traumatiske oplevelser

Traumer hos børn og unge

Børn og unge kan desværre blive udsat for traumer, som påvirker barnet negativt. I behandling af traumer arbejdes der med identificering af traumet, stabilisering af barnets funktion, samt bearbejdning af selve traumeoplevelsen.

Læs mere her:

Adoption

Adoption

Familier med adoptivbørn kan være udfordret netop pga. barnets adoptionshistorie. Enten barnet eller hele familien kan have psykiske, følelsesmæssige eller sociale udfordringer. 

Theraplay er en metode som har vist sig at være yderst effektiv især når der skal dannes et godt tilknytningsmønster mellem forældre og deres adoptivbarn. Theraplay er en sjov, engagerende og omsorgsfuld metode, hvor behandlingen hovedsagelig foregår via leg og konkrete aktiviteter med barnet og forældre.

Læs mere om Theraplay her:

Identitetskrise, bl.a. hos unge med anden etnisk baggrund​

Identitetskrise, bl.a. hos unge med anden etnisk baggrund

I det jeg selv er barn af flygtninge i Danmark og selv har oplevet hvad det vil sige at skulle forholde sig til to kulturer og finde min identitet i begge kulturer, har jeg god forståelse for andre der er i samme situation, som jeg selv har været i. Derfor kan jeg hjælpe dig med at forstå og klare de udfordringer, som livet byder på, når der skal balanceres mellem forskellige kulturer.