Behandlingsområder

Familiebehandling

Behandling til familier, som har børn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder, såsom ADHD, autisme, angst, sociale problemer, osv. 

Jeg har fokus på familiens historik og særlige begivenheder, der kan have haft betydning for jeres nuværende situation og familiedynamik. Jeg er tilknytningsorienteret og arbejder på at forstærke tilknytningen mellem forældre og børn. Jeg tror på at en god og sund tilknytning forbedrer mange psykiske og sociale vanskeligheder.  

I et familiebehandlingsforløb er det både forældre og børn der er i fokus. Dvs. både forældre og børn skal i arbejdstøjet og være en del af behandlingen.

I behandlingen hos mig får I ideer og forslag til hvordan I mellem sessionerne kan øve jer på et bedre familieliv (/positive ændringer). 

Børn og unge

Typiske udfordringer i et barns liv kan være sociale udfordringer, forskellige angstproblematikker, sorg, reaktioner på skilsmisse, adfærdsmæssige udfordringer såsom ADHD, eller andet.

Børn har ofte brug for hjælpere når de skal ændre på noget og når de øver sig på noget. Derfor har jeg som udgangspunkt børnesamtaler med barnet og dets forældre. Jeg starter altid et forløb med forældrene alene og derefter med forældre og barn, hvis dette giver mening.

Hvis det er et meget ungt barn (typisk op til 12/13 år) foregår de fleste samtaler sammen med barnet og forældrene. Det afhænger dog af barnets refleksions- og udviklingsniveau.

I nogle tilfælde giver det mening at have almindelig psykolog-samtaleforløb med barnet og dets forældre. I andre tilfælde giver det bedst mening at arbejde med oplevelsesorienterede metoder, hvor leg bliver en del af metoden. Dette hvis barnets følelsessprog endnu ikke er udviklet godt nok og hvis der skal arbejdes på at forstærke tilknytningen og relationen mellem barn og forældre. Her arbejder jeg Theraplay-inspireret. Læs mere om det i afsnittet om Theraplay.

Samtaler med de unge kan være alene med den unge eller med den unge og dets forældre. Metoden her afhænger af problematikken.

Angst

Angst kan have mange forskellige fremtrædener og årsager. Jeg har bl.a. gode erfaringer med behandling af eksamensangst, klaustrofobi, socialangst mm.

Depression

Depression kan handle om mange ting og kan være langvarig eller have stået på i kortere perioder. Livskriser eller stress kan forårsage depression. Via terapeutiske og støttende samtaler kan jeg hjælpe dig med at takle en depression.

Livskriser (både voksne, børn og unge)

Sygdom, dødsfald, skilsmisse, tab osv. kan være begivenheder i livet, som sætter sine spor. Jeg kan hjælpe dig med at komme igennem svære kriser via terapeutiske samtaler.

Identitetskrise, bl.a. kvinder med anden etnisk baggrund

I det jeg selv er barn af flygtninge i Danmark og selv har oplevet hvad det vil sige at skulle forholde sig til to kulturer og finde min identitet i begge kulturer, har jeg god forståelse for andre der er i samme situation, som jeg selv har været i. Derfor kan jeg hjælpe dig med at forstå og klare de udfordringer, som livet byder på, når der skal balanceres mellem forskellige kulturer.

Adoption

Familier med adoptivbørn kan være udfordret netop pga. barnets adoptionshistorie. Enten barnet eller hele familien kan have psykiske, følelsesmæssige eller sociale udfordringer. 

Theraplay er en metode som har vist sig at være yderst effektiv især når der skal dannes et godt tilknytningsmønster mellem forældre og deres adoptivbarn. Theraplay er en sjov, engagerende og omsorgsfuld metode, hvor behandlingen hovedsagelig foregår via leg og konkrete aktiviteter med barnet og forældre. Læs mere om Theraplay her.