Psykolog Maryam Testmann – Gentofte og Kgs. Lyngby

Børn og unge med selvværds- og selvtillidsproblemer

Få hjælp til at håndtere selvværds- og selvtillidsproblemer.

Selvværd og selvtillid

Det kan være utroligt udfordrende at være teenager og ung. 

Mangel på selvværd og selvtillid hos de unge viser sig især i hvordan de trives socialt. Vores selvværd og selvtillid er nemlig bundet op på hvordan vi tror at andre ser os og hvordan vi ser på os selv. 

At se sig selv med kritiske blikke kan gøre det enormt hårdt og krævende for de unge at navigere i sociale fællesskaber. Især mangel på venner, eller eksklusion fra de foretrukne sociale grupper kan være et hårdt element for et ungt menneske.

Nogle unge begynder at isolere sig når de mærker, at de ikke er velkomne i en gruppe. Fx hvis de lige har skiftet skole, kan det til tider være svært at få en plads i en allerede etableret gruppe. 

Hvis det opleves umuligt eller alt for svært at danne relationer, begynder de unge at isolere sig og dermed begynder at få en selvforståelse af at de har det ”fint nok” i deres eget selskab. Men inderst inde er deres stærkeste ønske det at have venner og være en del af en vennegruppe.

Selvværds- og selvtillidsproblemer kan have mange årsager

Fx mobbehistorik, traumehistorik, eller andre vanskelige livsvilkår.

Unge (og børn) sammenligner sig selv hele tiden med kammeraterne. Derfor kan selvværdsproblemer også opstå på baggrund af faglige vanskeligheder. Det kan være at et ungt menneske eller barn er god nok fagligt, men bare ikke god nok sammenlignet med de andre, når han eller hun sammenligner sig selv med de andre.

Behandling af børn og unge med selvværds- og selvtillidsproblemer

I mit arbejde går jeg sammen med den unge på jagt efter deres ønsker og drømme, deres oplevelser og deres handlemuligheder.

Når arbejdet lykkes, er det fantastisk at se hvor meget et ungt menneske kommer til at blomstre, når det forstår sig selv bedre, samtidigt med at de får hjælp og motivation til at gøre noget ved tingene.

I min praksis erfarer jeg, at der er rigtig mange børn og unge, der har selvværds- og selvtillidsvanskeligheder. Og det kan blive en hæmsko for dem på sigt, hvis der ikke bliver arbejdet med det område.

Selvværds- og selvtillidsproblemer går ikke væk af sig selv, men følger et barn ind i teenageårene, ind i ungdomsårene og faktisk helt ind i voksenlivet. 

Med den rette støtte, selvindsigt og gode nye oplevelser kan et barn eller en ung blive stærk nok til at gå ud i livet med den nysgerrige og sunde indstilling, som der er behov for. Det kan fx være, at de får mod til at tale med nye mennesker, starte i praktikforløb, starte/fortsætte på gymnasiet, søge job, osv.