Psykolog Maryam Testmann – Gentofte og Kgs. Lyngby

EMDR-terapi til børn, unge og voksne

Effektiv metode til behandling af traumer (PTSD), angst, og en lang række andre psykiske lidelser.

EMDR

Hvad er EMDR

Jeg er uddannet EMDR-terapeut og bruger denne metode både til behandling af børn, unge og voksne.

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR er en særdeles effektiv terapimetode til behandling af traumer (PTSD), angst, og en lang række andre psykiske lidelser, såsom depression, stress, selvværdsproblematikker, eksamensangst, vrede, m.fl.

Der er mange studier og forskning, som har vist at EMDR er en effektiv og nænsom metode til bearbejdning af svære oplevelser.
I terapien bearbejdes svære oplevelser, tanker og følelser ved at stimulerer kroppen bilateralt. Dvs. klienten følger terapeutens finger med øjnene fra side til side, eller der tappes på klientens hænder, eller klienten selv nænsomt tapper på sig selv, typisk tæt på kravebenet.

EMDR-teknikkerne varierer afhængig om der arbejdes med voksne, unge eller børn.

I EMDR-terapi arbejdes der både med tanker, følelser og krop, og der arbejdes med nedjustering af ubehagelige følelser og kropsfornemmelser, der er forbundet med særlige oplevelser og tanker.
Terapien består af tre trin:

  1. Samtale om problematik og evt. svære oplevelser
  2. Opbygning af ressourcer
  3. Bearbejdning af svære oplevelser, tanker og følelser

EMDR-behandling for børn

Børn der har angst, eller har oplevet traumer, fx brand, biluheld, eller har PTSD pga. udviklingstraumer, eller har Kompleks PTSD har god gavn af EMDR. EMDR-behandlingen med børn foregår enten gennem leg, at tegne eller at tappe.
Som regel har børn brug for deres forældre hos sig, når de er til behandling hos psykolog. Dette respekteres selvfølgelig og vurderes løbende under forløbet.

EMDR-behandling for voksne

EMDR kan behandle PTSD, Kompleks PTSD, traumer fra barndommen, angst, depression, mfl. hos voksne.  Den bilaterale stimulation og bearbejdning af svære oplevelser, foregår som nævnt vha. øjenstimulation, eller tapping.
Både voksne og børn oplever reducering af ubehagsoplevelser, når der arbejdes med EMDR.
I slutningen af hver session sørger psykologen for at klienten er til stede i nuet, er tilpas med sine følelser og er i stand til at træde ud af terapirummet. Dette gøres vha. afslapningsteknikker og opbygning af ressourcer.