Foredrag og oplæg

Oplæg om børn udsat for overgreb

Kunne I tænke jer mere viden om børn, der bliver udsat for overgreb? En viden som jeg ville ønske at jeg selv havde haft tidligere, bl.a. i mit arbejde i PPR.

Den viden, som jeg har erfaret gennem mit arbejde med børn udsat for overgreb, vil jeg rigtigt gerne udbrede til andre professionelle, som arbejder med denne gruppe børn.

I oplægget fortæller jeg bl.a. om:

 • Hvilke typer af overgreb er der tale om, og hvilke grupper af børn ses. 
 • Hvad skal vi som professionelle have særligt øje for i vores arbejde, når vi møder børn udsat for overgreb, eller når vi er i tvivl om der er tale om overgreb. 
 • Hvilke symptomer udviser børn udsat for overgreb, og hvordan ligner de andre børn, med udfordringer, fx psykiatriske diagnoser – Hvad er overlap?
 • Hvordan kan man skærpe sin undersøgelse eller samtale med enkle og konkrete spørgsmål? 
 • Hvad er forretningsgangen, når et barn bliver, eller er blevet udsat for overgreb, og der fås viden om det?
 • Hvor kan man henvise til, og hvem kan henvise med henblik på udredning af børnene?
 • Hvad kan en traumeundersøgelse konkret indeholde, når børn udsat for overgreb udredes for psykiske og følelsesmæssige belastninger? 

Du kan hente en flyer for oplægget i pdf her – Klik her…


Undervisning i “Samtaleteknikker med små børn” 

Jeg underviser fagpersoner i samtaleteknikker med små børn. Undervisningen er rettet mod socialrådgivere, psykologer og andre fagpersoner, som arbejder med små børn og til tider har svære samtaler med børnene, fx om overgreb.

Undervisningen indeholder følgende temaer: 

 • Hvordan observerer vi små børn, hvis samtale ikke er muligt? 
 • Gode spørgsmål til små børn. 
 • Flere redskaber til samtaler med de helt små. 
 • Input til akutte voldssamtaler med de helt små. 
 • Inspiration til rammesætning af samtaler med de helt små. 
 • Inspiration til hvordan vi kan forberede de små børn med diagnoser på samtalen. 
 • Inspiration til hvordan vi kan tilrettelægge samtalen med små børn med diagnoser. 

Er ovenstående noget I kunne tænke jer at høre mere om, så kontakt mig, og så kan vi aftale nærmere.

Spørg rigtig gerne, hvis I ønsker belyst andre vinker, så skal jeg forsøge at besvare det i mit oplæg.