Foredrag og oplæg

Oplæg om børn udsat for overgreb

Kunne I tænke jer mere viden om børn, der bliver udsat for overgreb? En viden som jeg ville ønske at jeg selv havde haft tidligere, bl.a. i mit arbejde i PPR.

Den viden, som jeg har erfaret gennem mit arbejde med børn udsat for overgreb, vil jeg rigtigt gerne udbrede til andre professionelle, som arbejder med denne gruppe børn.

I oplægget fortæller jeg bl.a. om:

  • Hvilke typer af overgreb er der tale om, og hvilke grupper af børn ses. 
  • Hvad skal vi som professionelle have særligt øje for i vores arbejde, når vi møder børn udsat for overgreb, eller når vi er i tvivl om der er tale om overgreb. 
  • Hvilke symptomer udviser børn udsat for overgreb, og hvordan ligner de andre børn, med udfordringer, fx psykiatriske diagnoser – Hvad er overlap?
  • Hvordan kan man skærpe sin undersøgelse eller samtale med enkle og konkrete spørgsmål? 
  • Hvad er forretningsgangen, når et barn bliver, eller er blevet udsat for overgreb, og der fås viden om det?
  • Hvor kan man henvise til, og hvem kan henvise med henblik på udredning af børnene?
  • Hvad kan en traumeundersøgelse konkret indeholde, når børn udsat for overgreb udredes for psykiske og følelsesmæssige belastninger? 

Er ovenstående noget I kunne tænke jer at høre mere om, så kontakt mig, og så kan vi aftale nærmere.

Spørg rigtig gerne, hvis I ønsker belyst andre vinker, så skal jeg forsøge at besvare det i mit oplæg.

Du kan hente en flyer for oplægget i pdf her – Klik her…