Undervisning

Video om vold mod små børn

En kort vidensvideo, der handler om mistanke om voldelige overgreb mod små børn, samt konsekvenserne heraf. Videoen er lavet i samarbejde med Københavns Kommune.
Jeg bidrager til denne vidensdeling i kraft af min specialistfunktion hos Børnehus hovedstaden, hvor jeg arbejder med overgreb og traumer. 


Oplæg om børn udsat for overgreb

Kunne I tænke jer mere viden om børn udsat for overgreb? Deres reaktioner og symptomer?

Den viden, som jeg har erfaret gennem mit arbejde med børn udsat for overgreb, vil jeg rigtigt gerne udbrede til andre professionelle, som arbejder med denne gruppe børn.

I oplægget fortæller jeg bl.a. om:

 • Hvilke typer af overgreb er der tale om, og hvilke grupper af børn ses. 
 • Hvad skal vi som professionelle have særligt øje for i vores arbejde, når vi møder børn udsat for overgreb, eller når vi er i tvivl om der er tale om overgreb. 
 • Hvilke symptomer udviser børn udsat for overgreb, og hvordan ligner de andre børn, med udfordringer, fx psykiatriske diagnoser – Hvad er overlap?
 • PTSD, Kompleks PTSD, samt Transgenerationelle traumer.
 • Trigger, dissociation, og hukommelse forbundet med overgreb.
 • Hvordan kan man skærpe sin undersøgelse eller samtale med enkle og konkrete spørgsmål? 
 • Hvad er forretningsgangen, når et barn bliver, eller er blevet udsat for overgreb, og der fås viden om det?
 • Hvor kan man henvise til, og hvem kan henvise med henblik på udredning af børnene?
 • Hvad kan en traumeundersøgelse konkret indeholde, når børn udsat for overgreb udredes for psykiske og følelsesmæssige belastninger? 

Varighed

Ca. 3 timer.

Pris

Indenfor Storkøbenhavn og op til 25 deltagere: Kr. 10.900,-
Ved flere deltagere og udenfor Storkøbenhavn, kontakt mig venligst for pris.

Du kan hente en flyer for oplægget i pdf her – Klik her…

Se hvad andre synes om oplægget – Klik her…

Hvad andre synes

Kære Maryam
Tusind tak for dit oplæg om børn udsat for overgreb i fredags.
Det var et yderst relevant oplæg for os og selvom vi desværre ved meget om børn udsat for overgreb i Albertslund, så fik du, med din store viden og kompetence, alligevel beriget os betragteligt. Hele gruppen af psykologer, logopæder, pædagogiske vejledere og specialpædagogiske udviklingskonsulenter gav udtryk for, at dit oplæg var yderst relevant og at det skærpede vores opmærksomhed på, at vores viden om forskellige former for overgreb mod børn altid skal være i vores analyseapparat, når vi forsøger at forstå og fortolke børns handlinger og reaktionsmønstre.
Så igen – tusind tak. Vi vil anbefale dit oplæg til andre PPR kontorer.
– Gittel Vogelius Brønd, Psykologfaglig leder, PPR, Albertslund Kommune


Undervisning i “Samtaleteknikker med små børn” 

Jeg underviser fagpersoner i samtaleteknikker med små børn. Undervisningen er rettet mod socialrådgivere, psykologer og andre fagpersoner, som arbejder med små børn og til tider har svære samtaler med børnene, fx om overgreb.

Undervisningen indeholder følgende temaer:

 • Hvordan observerer vi små børn, hvis samtale ikke er muligt? 
 • Gode spørgsmål til små børn. 
 • Flere redskaber til samtaler med de helt små. 
 • Input til akutte voldssamtaler med de helt små. 
 • Inspiration til rammesætning af samtaler med de helt små. 
 • Inspiration til hvordan vi kan forberede de små børn med diagnoser på samtalen. 
 • Inspiration til hvordan vi kan tilrettelægge samtalen med små børn med diagnoser. 

Varighed

Ca. 2,5 timer.

Pris

Indenfor Storkøbenhavn og op til 25 deltagere: Kr. 10.900,-
Ved flere deltagere og udenfor Storkøbenhavn, kontakt mig venligst for pris.

Se hvad andre synes om oplægget – Klik her…

Hvad andre synes

Vi havde stor fornøjelse af at bruge Maryam til undervisning på et kursus om Børnesamtalen til en gruppe af socialrådgivere i en kommune.  Indholdet var meget relevant, anvendeligt i praksis og veltilrettelagt. Maryam har særdeles gode didaktiske kompetencer og var meget vellidt af deltagerne. Hermed gives de allerstørste anbefalinger af Maryam.
– Anne Tandrup, Specialkonsulent, Videreuddannelsen, Københavns Professionshøjskole


Er ovenstående noget I kunne tænke jer at høre mere om, så kontakt mig, og så kan vi aftale nærmere.

Spørg rigtig gerne, hvis I ønsker belyst andre vinker, så skal jeg forsøge at besvare det i mit oplæg.


Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej til autorisation samt specialistgodkendelse, både indenfor intervention og udredning.

Derudover tilbyder jeg supervision til pædagogisk personale, inden for daginstitutioner og skoler, både på almen og specialområdet. Det kan være hvis I har brug for andre forståelser af jeres arbejde og de børn, som I har, samt supervision på egen rolle og arbejde.
Jeg har erfaring fra specialskole, familiebehandling og udredning. Derfor får du/I en supervisor med bred erfaring.

Supervision kan både være individuelt og i gruppe.