Hvem er jeg

I familiebehandling og behandling af børn er jeg særlig optaget af at fremme relationerne imellem familiens medlemmer. Og jeg bruger en legende og omsorgsfuld tilgang her.

Jeg er autoriseret psykolog (cand.psych.aut.), uddannet fra Københavns Universitet. Derudover er jeg af Dansk Psykolog Forening godkendt specialist i Klinisk børne- og ungepsykologi.

Jeg har stor erfaring som familiebehandler fra Familiehuset i Rudersdal Kommune, og har desuden i mange år arbejdet inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er undersøgelse, behandling og rådgivning indenfor børn og ungeområdet i både Ishøj og Rudersdal Kommune. Desuden har jeg i tre år arbejdet hos Børnehus Hovedstaden med børn og unge udsat for traumer.

Jeg har indsigt i psykiatriske diagnoser og behandling af disse herunder ADHD og autisme, og har desuden arbejdet med mennesker med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

Metoder

Jeg har efteruddannelse i den relationsbaserede teori, Theraplay, mentaliseringsbaseret metode, systemisk-narrativ metode, samt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), hvilke jeg ofte bruger i mine behandlinger.

Jeg anvender også kognitive metoder i behandling af eksempelvis angst.

Hovedsageligt arbejder jeg tilknytnings- og relationsorienteret, samtidig med at jeg bruger ovennævnte metoder, afhængigt af hvad der giver bedst mening i det specifikke behandlingsforløb.