Hvem er jeg

I familiebehandling og behandling af børn er jeg særlig optaget af at fremme relationerne imellem familiens medlemmer. Og jeg bruger en legende og omsorgsfuld tilgang her.

Jeg er autoriseret psykolog (cand.psych.aut.), uddannet fra Københavns Universitet. Jeg har stor erfaring som familiebehandler fra Familiehuset i Rudersdal Kommune, og har desuden i mange år arbejdet inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er undersøgelse, behandling og rådgivning indenfor børn og ungeområdet i både Ishøj og Rudersdal Kommune. Pt. arbejder jeg også med undersøgelse af børn, der har været udsat for traumer.

Jeg har indsigt i psykiatriske diagnoser og behandling af disse herunder ADHD og autisme, og har desuden arbejdet med mennesker med PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Metoder

Jeg har efteruddannelse i den relationsbaserede teori, Theraplay, samt systemisk-narrativ metode, som jeg ofte bruger i mine behandlinger.

Jeg anvender også elementer fra kognitive metoder, fx i behandling af angst.

Hovedsageligt arbejder jeg tilknytnings- og relationsorienteret, samtidig med at jeg bruger systemisk narrative metoder og kognitiv adfærdsterapi afhængigt af hvad der bedst giver mening i det specifikke behandlingsforløb.