Psykolog Maryam Testmann – Gentofte og Kgs. Lyngby

Systemisk-narrative metoder

Denne metode er særligt i fokus i arbejdet med familier.

Systemisk-narrativ

Hvad er systemisk-narrative metoder

Denne metode er særligt i fokus i arbejdet med familier. Det er vigtigt at have fokus på at individers handlinger påvirkes og påvirker andre i en familie, klasse, arbejdsplads mm. Hver person er en del af et system, som fx en familie, og familiens dynamik hænger sammen med hvert familiemedlems handlinger, mål og motiver og værdier.

Samtidigt er historierne, narrativerne om hvordan hver enkel person forstås, vigtigt. Det er vigtigt, at familiens medlemmer ses og forstås med nye fortællinger og øjne, hvis der er behov for det. Fx er det vigtigt, at se og beskrive et barn som andet end et barn med vred adfærd. Men at barnet også er kærlig og har positive motiver og ønsker, som skal fås frem i lyset.

Det er dermed med forståelsen af systemerne og deres fortællinger om sig selv og hinanden in mente når jeg laver familiebehandling.