Theraplay

Theraplay
Theraplay

Theraplay er en behandlingsmetode der anvendes til at forstærke båndet, dvs.  tilknytningen mellem barnet og dets primære voksen.

Leg er terapiens hovedelement. Hele ideen er, at ændringer skabes gennem sjove, gode og trygge oplevelser mellem barnet og den voksne.

I Theraplay er legen bygget op på fire dimensioner:

1) Struktur: Gennem leg lærer barnet at følge den voksnes anvisninger. Den voksne bliver opmærksom på at sætte rammer, som passer på sit specifikke barn.

2) Omsorg: Via legende og omsorgsfulde aktiviteter lærer barnet at tage imod omsorg fra sin voksen.

3) Engagement: Via sjove og engagerende legeaktiviteter lærer barn og den voksne hinanden bedre at kende. De får gode oplevelser sammen, som danner grobund for en sund interaktion og samspil mellem dem.

4) Udfordring: Via passende lege udfordres barnet til at turde udfordre sig selv mere, samt at den voksne lærer at give barnet udfordring på det niveau som barnet har brug for. Stille og roligt bygges der mere og mere på.

Theraplay er en sjov og engagerende metode, som skaber kontakt og fordrer vitalitet hos barnet og den voksne.

Theraplay er særlig effektivt i forhold til adoptivbørn og ængstelige børn, og også børn der har brug for at få reguleret deres nervesystem. Dvs. at urolige og hektiske børn har gavn af Theraplay.

Theraplay bruges også i relationer hvor forældre har brug for at lære deres barn bedre at kende og blive endnu bedre til at sætte rammer, og udfordrer barnet på det udviklingsniveau, som barnet er på.

Jeg har især erfaring med børn med autisme, ADHD, og angst.  

Aldersgruppen for Theraplay-forløb i min praksis er pt. børn fra 0 år til ca. 9-10 år.

Theraplay-forløbet

Som oftest startes forløbet med en undersøgelsesfase. Dette for at tilrettelægge terapien til det specifikke barn og voksen, der skal arbejdes med.

Undersøgelsesfasen er en videooptagelse af barnet og den voksne, der laver legeaktiviteter sammen. Herefter kigger jeg på videoen og finder frem til fokuspunkter, som der skal arbejdes med fremadrettet.

Videoen gennemgås med barnets voksen (forældre).

Efter dette, hvis der er behov for det, får den voksne et par sessioner Theraplay uden barnet for at selv blive bekendt med Theraplay-ideen. Der vil også være mulighed for at tale om forælderens egen historik og opmærksomhedspunkter, som vil være godt at have for øje. 

Herefter starter Theraplay-forløbet med forælder/forældre og barn. Dette kan strække sig alt fra 5 sessioner til 25-30 sessioner afhængig af problematik.

Ved ca. hver femte session vil der være en feedback-session kun med forældre hvor de tidligere sessioner gennemgås og der tales om hvilken udvikling og eventuelle forhindringer der kan være.

Når forløbet skal afsluttes, forberedes barnet rigtig godt og i god tid på at det snart er tid til at afslutte. Den sidste session er en festsession for at markere slutningen på arbejdet og alt det som barn og forælder er blevet bedre til sammen.  

Erfaringer

Mine erfaringer med Theraplay er, at forældrene rapporter at børnene bliver mere rolige, er nemmere at berolige, følger de voksnes anvisninger bedre og tør at blive udfordret mere.

Jeg har også fået tilbagemeldinger om at børnene får det bedre socialt med kammerater.

De voksnes oplevelser er, at de selv bliver bedre til at guide og sætte rammer for deres børn, fx mht. sengetid, skærmtid, lektier, osv. De voksne oplever mere harmoniske og gladere familieliv sammen med deres børn. 

Erfaringen er også, at de første tegn ses i familien, dvs. før skolen ser tegnene.