Psykolog Maryam Testmann – Gentofte og Kgs. Lyngby

Behandling med Theraplay

En meget effektiv metode jeg benytter til familiebehandling.

Theraplay

En af de meget effektive metoder som jeg er meget inspireret af i familiebehandling, og som jeg har rigtig gode erfaringer med er Theraplay.

Theraplay – En sjov og engagerende metode

Theraplay er en sjov og engagerende metode, som skaber kontakt og positive relationer mellem børn og voksne.

Leg er terapiens hovedelement. Hele ideen er, at ændringer skabes gennem sjove, gode og trygge oplevelser mellem barnet og den voksne.

Theraplay er særlig effektivt i behandling af ængstelige børn, urolige og hektiske børn og adoptivbørn, som har følelsesmæssige udfordringer.

Theraplay er samtidig særlig effektiv til forældre, der har brug for at lære deres barn bedre at kende, og gerne vil blive endnu bedre til at sætte gode og omsorgsfulde rammer for barnet.

Jeg har især erfaring med børn med autisme, ADHD, og angst.  

Aldersgruppen for Theraplay-forløb i min praksis er pt. børn fra 0 år til ca. 9-10 år.

Erfaringer

Mine erfaringer med Theraplay-inspirerede forløb er positive tilbagemeldinger fra forældrene om, at deres barn bliver mere rolig, er nemmere at berolige, følger de voksnes anvisninger bedre, og tør at blive udfordret endnu mere.

Forældrenes oplevelser med Theraplay er, at de selv bliver bedre til at guide og sætte rammer for deres børn, fx i forhold til sengetid, skærmtid, lektier, mm. De voksne oplever generelt et mere harmonisk familieliv sammen med deres børn under og efter et Theraplayforløb. 

Erfaringen er også, at de første tegn ses i familien, dvs. før skolen ser tegnene. 

Therapy har også positiv påvirkning på børnenes sociale fælleskaber i skolen og med kammeraterne.

Theraplay-forløbet

Som oftest startes forløbet med en undersøgelsesfase. Dette for at tilrettelægge terapien til det specifikke barn og forælder, der skal arbejdes med.

Undersøgelsesfasen er en videooptagelse af barnet og den voksne, der laver legeaktiviteter sammen. Herefter kigger jeg på videoen og finder frem til fokuspunkter, som der skal arbejdes med fremadrettet.

Videoen gennemgås med barnets voksen (forældre).

Efter dette, hvis der er behov for det, får den voksne et par sessioner Theraplay uden barnet for at han/hun bliver bekendt med Theraplay-ideen. Der vil også være mulighed for at tale om forælderens egen historik og opmærksomhedspunkter, som vil være godt at have for øje. 

Herefter starter Theraplay-forløbet med forælder/forældre og barn. Dette kan strække sig alt fra 5 sessioner til 25-30 sessioner afhængig af problematik.

Ved ca. hver femte session vil der være en feedback-session kun med forældre hvor vi taler om forløbets fremskridt.

Når forløbet skal afsluttes, forberedes barnet rigtig godt og i god tid på at det snart er tid til at afslutte. Den sidste session er en festsession for at markere slutningen på arbejdet og alt det som barn og forælder er blevet bedre til sammen.

Theraplays fire hovedsøjler

I Theraplay er legen bygget op omkring fire hovedsøjler:

1) Struktur: Gennem leg lærer barnet at følge den voksnes (forælderens) anvisninger. Den voksne bliver opmærksom på at sætte rammer, som passer på hans/hendes specifikke barn.

2) Omsorg: Via legende og omsorgsfulde aktiviteter lærer barnet at tage imod omsorg fra sin voksen.

3) Engagement: Via sjove og engagerende legeaktiviteter lærer barn og den voksne hinanden bedre at kende. De får gode oplevelser sammen, som er med til at skabe en sund interaktion og samspil mellem dem.

4) Udfordring: Via passende lege udfordres barnet til at turde udfordre sig selv mere, samt at den voksne lærer at give barnet udfordring på det niveau som barnet har brug for. Stille og roligt bygges der mere og mere på.