Psykolog Maryam Testmann – Gentofte og Kgs. Lyngby

Undersøgelser og udredninger af børn og unge

Her tilbyder jeg bl.a. følgende:

  • Traumeudredning
  • Kognitiv undersøgelse
  • Børnepsykologiske undersøgelser
Undersøgelser og udredninger

Traumeudredning

Jeg tilbyder udredning for traumer, hvis et barn eller en ung har været udsat for traumatiske oplevelser. En udredning er med til at beskrive barnets og den unges belastningsgrad. Dvs. en undersøgelse af hvor belastet barnet eller den unge er pga. traumet. Traumebelastningsreaktioner kaldes også for PTSD, eller Kompleks PTSD afhængig af hvilket slags traume/traumer, der er tale om.

Udredning af traumer foregår vha. standardiserede undersøgelsesmetoder, samt samtale med barnet eller den unge, og samtale med forældrene.

En traumeudredning foregår over ca. 3-4 sessioner.

En udredning afsluttes med en skriftlig rapport, samt mundtlig tilbagemelding af resultater både til forældre og barnet eller den unge. Denne suppleres med anbefalinger om hvordan barnet eller den unge bedst kan hjælpes. I tilfælde af behov for behandling peges der også på konkrete behandlingsformer. 

Kognitiv undersøgelse af børn og unge

Jeg tilbyder kognitive undersøgelser af børn og unge. 

En kognitiv undersøgelse viser indlæringsfærdigheder ud fra det alderstrin, som barnet eller den unge befinder sig på.

En kognitiv undersøgelse er særlig brugbart f.eks. i tilfælde af at et barn ikke trives i skolen og der er tvivl om barnet er over eller under sin biologiske alder sammenlignet med sine jævnaldrende.

Nogle børn, der er særligt begavede, kan have det svært socialt i skolen, fordi de ikke oplever sig på bølgelængde med jævnaldrende. Derfor vil en kognitiv undersøgelse belyse om sådan et barn muligvis vil trives bedre i en klasse/skole, hvor de andre klassekammerater kognitivt er på samme niveau som barnet selv.

Kognitive undersøgelser er også brugbare, faktisk et krav, som led i diagnosticering af udviklingsvanskeligheder hos et barn, fx i forbindelse med autisme-udredning.

En kognitiv undersøgelse foregår over ca. to sessioner. Den afsluttes med tilbagemelding af resultaterne både til barnet eller den unge og til forældrene. Med undersøgelsen følger der en skriftlig rapport samt anbefalinger.

Børnepsykologiske undersøgelser

En børnepsykologisk undersøgelse er afdækning af et barns ressourcer og vanskeligheder, både hos barnet og i barnets livsmiljø.
Sådan en undersøgelse indeholder som udgangspunkt en Kognitivprofil, en social og kommunikativ profil, en tilknytningsprofil, samt vurdering af støttebehov. Undersøgelsen udføres vha. psykologiske tests og vurderingsskemaer, samtaler med barnet og dets omsorgsmiljø, observation af barnet, og indhentning af foreliggende sagsakter og udtalelser vedr. barnet, mm.